Webbseminarium - Digitalisering och verksamhetsutveckling

Arrangör Helseplan
Tid 2019-11-28 08:3009:15
Plats Deltagande via din skärm, Online
Deltagare
 

En av de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården är att implementera nya eller förändrade IT-system, i syfte att skapa användbara IT-strukturer som bidrar till en ökad digitalisering och verksamhetsutveckling. 

Exempel på frågeställningar som många brottas med är
- Hur förankras ett nytt IT-system och tillhörande arbetssätt hos berörda verksamheter?
- Vilka krav ska ställas på leverantören för att få ändamålsenliga lösningar?
- Vilken information som ska delges vem på vilket sätt?

Helseplan har stöttat Region Västmanland i införandet av journalmodulen Cosmic LINK2, anpassad för att uppfylla de krav som ställs utifrån Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Följ med och hör hur vi har arbetat med start i målkundsarbetet till koordinering och genomförande av regionens och kommunernas gemensamma implementering. 

Tillsammans med Jonas Ekström, överläkare och vårdIT-ansvarig i Region Västmanland, får du ta del av konkreta exempel och vikten av att lära längs vägen – hur uppnås önskat resultat och hur undviks kostsamma åtgärder längre fram i processen? 

Medverkande 
Jonas Ekström, överläkare och vårdIT-ansvarig, Region Västmanland
Maria Wegner, seniorkonsult, Helseplan
Ulrike Deppert, koordinator, Helseplan

Vid frågor om webbseminariet kontakta Ulrike Deppert på 0701-407110 eller ulrike.deppert@helseplan.se.