Kvalitetsregister SBR

Arrangör Psykiatrin Sunderbyn
Plats Konferenscentrum 2-3:an Sunderby sjukhus, Luleå
Sunderbyn
 
Deltagande via länk
 

SBR

13.00-14.15      Information Mikael Eklöv

14.15-14.45      Fika

14.45-15.45      Gruppdiskussion lokala arbetssätt

15.45-16.15      Gemensam diskussion

16.15-16.30      Summering och avslutUppringningsnummer video:

12581560