Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Arrangör Luleå tekniska universitet, Gender Contact Point, Gender Smart Arena
Tid 2019-10-30 14:3016:00
Plats Luleå tekniska universitet, A-huset, Multistudion, A1123, Luleå
Standardbiljett
 

Nyligen lanserades en forskningsrapport om hur digitala verktyg för jämställdhet och inkludering kan utformas, spridas och användas inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Studien baseras på praktiska exempel från Sverige, som bland annat omfattar appar, utbildningar och processtöd. Rapporten är författad av Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, i dialog med verktygsutvecklare i hela landet. Vid seminariet presenterar hon studiens resultat och några exempel på verktyg, tillsammans med Paula Wennberg från Gender Contact Point/Gender Smart Arena som bland annat utvecklat Genusappen.