Pappersvikning kurs vol.4 Tekniker för inspiration

Arrangör BURMANFORM / Mihiro Burman
Tid 2019-11-23 10:0016:00
Plats Manos Renstiernas gata 22, Södermalm, Stockholm
Anmälan till kursen 23/11
1000 kr


Pappersvikning kurs vol.4
Pappersviknings teknik för inspiration
 

Denna kurs ordnas som en dag workshop för att prova olika viknings tekniker och ge olika former och uttryck på ett ark papper.
I den första delen i kuren ska vi lära oss olika grund vikningar med ritningar. I den andra delen av kursen ska varje deltagare skapa egna former och utveckla grund former.
Målet för kursen är att varje deltagare ska ta med inspiration hem för egna skapande aktiviteter.


Avboknings avgift

Eftersom det finns ganska många som är på väntlistan, skulle jag vilja be er att kontakta mig snarast om du vill avboka kursen.

Avboknings avgiften är 50 kr för varje bokning.

Vid avbokning 7 dagar till 4dagar innan kursstart åtelbetalas 50% av avgiften, 3 dagar innan kursstart eller senare återbetsalas ej kursavgiften.