Stigcykling - dansk modell för skånsk utveckling

Arrangör Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling
Tid 2019-11-16 09:0012:00
Plats Elisefarm, Höör www.elisefarm.se
Standardbiljett
 

Dansk stigcykling har haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Man har inte bara lyckats skapa en stor mängd ändamålsenliga stigar för en växande målgrupp av cyklande danskar, man har även skapat en god infrastruktur för turism och landsbygdsutveckling.


Det som är intressant är hur cyklisterna själva initialt drivit utvecklingen i på ideell basis till den punkten där det idag från många kommuner, institutioner och stat investeras stora pengar för att kunna ta nästa steg i utvecklingen.

Under dagen kommer ni få lyssna på några av nyckelpersonerna bakom den framgångsrika utvecklingen i Danmark. Ni kommer även få ta del av det arbete som gjort hittills i Skåne inom projektet MTB Skåne, och där slutsatserna är att den Danska modellen mycket väl kan vara den bästa att ta efter även här i Skåne.

Dagens talare är:

Thomas Larsen Schmidt. Ordförande i IMBA Europe (international mountain bicycle association) och en av förgrundsfigurer bakom den danska "stigbyggarkulturen".  Thomas kommer prata om hur det hela startade i Danmark och dela med sig av sina erfarenheter om hur man med små medel och stort engagemang kan skapa en folkrörelse som kommer generera investeringar.

Christoffer Riis Svendsen. Projektansvarig On Trail projektet. I hela Danmark kraftsamlar man idag för att skapa en enhetlig skyltning och gradering av de danska mtb lederna. Christoffer ansvarar för detta arbete och kommer lära oss mer om vikten av bra, ändamålsenlig skyltning och behovet av relevant kunskap för genomförande av leder som ska kunna användas publikt.

Morten Kamp Schubert. Ägare och grundare av appen Singletracker. Den fysiska skyltningen i skogen må vara viktig, men att skapa bra information och guida en stor målgrupp rätt i naturen kräver flera kanaler. Morten kommer berätta om hur man med hjälp av appen Singletracker skapar stor nytta för såväl inhemska som besökande cyklister. Genom en digital kanal kan man även skapa en affärsmodell runt lederna som hjälper till att finansiera underhåll och drift och stötta de lokala eldsjälarna runt spåren.

Fredric Piper. Projektledare MTB Skåne. Fredric kommer moderera dagen och även ge en introduktion till vad som görs och har gjorts i projektet MTB Skåne. Han kommer berätta om tankarna kring att använda den danska modellen för att organisera och utveckla MTB Skåne projektet genom en vänförening. Han kommer även visa på hur arbetet är tänkt att gå vidare kommande år.

 

Dagen riktar sig till dig som är engagerad inom mtb i Skåne. Antingen om det är genom eget personligt intresse, inom den lokala cykelklubben eller via t ex friluftsfrämjandet eller någon av de många grupper för stigcykling som finns på sociala medier. Även andra intressenter från föreningslivet som berörs av stigcykling är varmt välkomna.


Föredragen sker mestadels på engelska.