Clas Malmström

Arrangör Bodens kommun
Tid 2019-10-23 10:3015:30
Plats Björksalen Björknäsgymnasiet, Boden
Förmiddag 10:30 - 12:00
 
Eftermiddag 14:00 -15:30
 

Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats?

Detta är en föreläsning som sätter psykosocial arbetsmiljö i nytt ljus, en riktig aha-upplevelse för många chefer! 

Det handlar inte i första hand om hur man ”fixar” en problemarbetsplats, utan hur man skapar en välfungerande, entusiastisk, engagerad och högpresterande arbetsplats där människor mår bra.

Man kan kalla det för arbetsglädje, men äkta arbetsglädje är så mycket mer än att ha kul på jobbet. Det handlar om prestationsglädje, engagemang, meningsfullhet och gemenskap.

Arbetsglädje är inte bara ett erbjudande från chefen, utan i allra högsta grad också ett åtagande från medarbetarnas sida. Ett åtagandet som i och för sig måste möjliggöras av chefen, men sedan handlar det om att utveckla medarbetarskapet lika mycket som ledarskapet. Vi kommer in på fenomen som ”värdebaserat medarbetarskap” och ”positiv stress i organisationer”.

Arbetsglädje, engagemang och effektivt värdeskapande hör ihop. Stolthet över goda arbetsprestationer är en förutsättning för att må riktigt bra på jobbet. Mod och målmedvetenhet måste uppbådas för att visionen om den riktigt goda arbetsplatsen ska bli verklighet.

Föreläsningen presenterar både teoretiskt och praktiskt en ny syn på psykosocial arbetsmiljö, hur man får fram synergier mellan ledarskap och medarbetarskap, och hur man gör för att ändra en befintlig beteendenorm.

Visst kan en vanlig arbetsdag vara glädjefylld och minnesvärd! Men det gäller att veta hur man gör, både för egen del och i grupp, för att upprätthålla gnistan och engage-manget. På en sådan arbetsplats hjälps alla åt att göra varandra ännu bättre.

http://clasmalmstrom.se/