Lunch + Affärsdomino

Arrangör Dagar i Norr
Tid 2019-09-05 11:0013:00
Lunch + Affärsdomino
 

Lunch + Affärsdomino

Datum:  Torsdag 5 september
Tid:        Kl. 11.00-13.00 inkl. lunch
Plats:     Scandic, Skellefteå
Antal:     Du kan komma ensam eller max 3  
               personer/företag/arbetsplats (max 60 personer totalt)
Pris:       Endast självkostnadspris för lunchen som betalas
               på plats till Scandic

Affärsdomino
Det är ett unikt och garanterat annorlunda företagsspel som prövar
och effektiviserar varje deltagares affärsskapar- och kommunikations-förmåga.
Spelet är utvecklat i Skellefteå av Lars Koverberg.