Kvalitets & Miljönätverket

Arrangör Dagar i Norr
Tid 2019-09-11 10:3013:00
Kvalitets & Miljönätverket
 


Möte Kvalitets & Miljönätverket

Datum: Onsdag 11/9
Tid:       Kl. 10.30-13.00
Plats:    Lindbäcks Byggs nya fabrik - Haraholmen, Piteå
Antal:    Max 30 personer och max 2 personer/företag

Samåkning från Skellefteå och andra orter beroende på 
vilka som anmäler sig. 

Program

1. Kort presentation med temat - Att bygga och driva en superfabrik

     Kvalitets- och miljömässiga utmaningar och fördelar.

2. Studiebesök och rundvandring i anläggningen 

3. Bricklunch 12-13, specialkost måste beställas  (ev tillgång till avskild matsal)