Agil kompetensutveckling® med Simon Sachs Ståhl

Arrangör https://hratonce.com
Tid 2019-10-25 13:002019-11-01 14:00
Plats Livestreaming klass via din enhet där du befinner dig.https:hratonce,com, Online
Agil kompetensutveckling
390 kr + Moms

Kanske hade företaget haft rätt kompetens på rätt plats och på rätt tid om en kart-och planläggning hade funnits tillgänglig? Inte för sen än!

Välkommen till föreläsning av Simon Sachs Ståhl som driver företaget Qualifier. Så här säger Simon Sachs Ståhl:”-Orsaken till att ledarna idag inte aktivt jobbar med sin avdelnings kompetensförsörjning är att det inte finns någon enkel process som stödjer arbetet. Vi gör det för svårt och företagen har inget stöd för hur de kan förenkla processen. Det är där vi kommer in. Vi gör det enkelt”
Grunden för Qualifiers koncept utgår från att förstå avdelnings kompetensutvecklingsbehov och prioritera behovet mot vad som är resursmässigt möjligt. 
Simon Ståhl kommer att gå igenom de 5 grundstenarna 
 • Planering
• Målstyrning
• Demings circle
• Agil utveckling (itererande process)
• Enkelhet

Allt deltagande sker live online vilket innebär att du via din enhet deltar aktivt. Simon Sachs Ståhl i bild och ljud.

Du kan fråga och får svar direkt, du kan diskutera med andra deltagare. Då du bokat får du ett kvitto med en länk här på sidan. Den länken för dig vidare till registreringen.Du får en bekräftelse omedelbart. För ytterligare information e-post:info@hratonce.com
Väl mött!
HRatOnce
Kristina Höghielm
VD