Stresshantering – lär dig jobba smart och hållbart

Arrangör StressLess Business
Tid 2019-08-06 08:302019-08-13 12:30
Plats The Apartment, Stockholm, Stockholm
Två halvdagar
9625 kr

Vill du leda dig själv mot ett hållbart arbetssätt med mer arbetsglädje och motivation? Vill du ta ansvar för ditt välbefinnande i vardagen öka motståndskraften mot negativ stress? 

Välkommen till en workshop i konsten att jobba hållbart! Med fokus på stresshantering och självledarskap kommer du att få insikter och konkreta verktyg för att kunna jobba både effektivt, smart och samtidigt ha energi kvar när arbetsdagen är slut.

Hur går det till?
Denna sommarkurs består av två workshop-tillfällen (två halv-
dagar) och är öppen för deltagare från olika företag. Vi går igenom vad stress är, hur den påverkar hjärnan och hur vi själva kan reglera vår förmåga att behålla energi och motivation. Alla deltagare får verktyg för stresshantering och smarta arbetsmetoder. Vi blandar gruppdiskussioner med konkreta övningar för att kunskaperna ska bli relevanta.

Exempel på innehåll
• Vad är stress egentligen?
• Prestationsparadoxen – vanliga misstag vid ökad arbetsbelastning
• Så blir hjärnan fokuserad och kreativ
• Energireglering och strategier för arbetstoppar
• Nycklar till motivation och arbetsglädje
• Självledarskap och sund gränssättning

OBS! Workshopen är uppdelad i två halvdagar:

Halvdag 1 sker den 6 augusti (kl 8.30-12.30)
Halvdag 2 sker den 13 augusti (kl 8.30-12.30)

Teori och praktiska moment varvas med gruppdiskussioner. Lunch, fika och kursmaterial ingår. Begränsat antal platser!

Varför ska ditt företag investera i denna kurs?
Utvecklingen inom arbetslivet innebär både att många arbetsuppgifter ökar i komplexitet och att varje medarbetare förväntas leverera mer på kortare tid. Genom att lära dig arbeta hållbart blir det lättare att fatta kloka beslut och prioritera rätt.

Nya arbetsmiljöregler (AFS 2015) betyder också att både arbetstagare och arbetsgivare måste ta ett större ansvar i arbetet med att förebygga stressrelaterad ohälsa. Kostnaden för sjukskrivningar eskalerar på många arbetsplatser och ligger idag på ca 100.000-200.000 kronor per anställd*. Att som anställd få ökad kunskap om stress är ett bra sätt att förebygga stressrelaterade hälsoproblem, något som rekommenderas av både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.
Teori och praktiska moment varvas med gruppdiskussioner. Lunch, fika och kursmaterial ingår. Begränsat antal platser!

Varmt välkommen!

Mikaela Dyhlén
Stressless Business