Agil Kompetensutveckling med Simon Ståhl Qualifier.

Arrangör HRatOnce live online
Tid 2019-08-30 13:0014:00
Plats Anslut via din enhet och delta aktivt live online., Online
Företagets inre kompetensförsörjning
390 kr + Moms

Hur du säkrar företagets inre kompetensförsörjning.

Välkommen till föreläsning av Simon Sachs Ståhl som driver företaget Qualifier. Så här säger Simon Sachs Ståhl:”-Orsaken till att ledarna idag inte aktivt jobbar med sin avdelnings kompetensförsörjning är att det inte finns någon enkel process som stödjer arbetet. Vi gör det för svårt och företagen har inget stöd för hur de kan förenkla processen. Det är där vi kommer in. Vi gör det enkelt”
Grunden för Qualifiers koncept utgår från att förstå avdelnings kompetensutvecklingsbehov och prioritera behovet mot vad som är resursmässigt möjligt. Det finns inget värde i att planlägga och prioritera aktiviteter som ligger längre bort än 3-4 månader då mycket hinner hända som förändrar prioriteringen. Nyckeln ligger istället kring att kombinera ett aktivt ledarskap, en tydlig målbild och att hela tiden jobba med aktiviteter som stödjer avdelningens långsiktiga behov.

Föreläsare Simon Sachs Ståhl går igenom hur du säkrar företagets inre komptensförsörjning:

Tydliggörande av verksamhetens målbild och behov av kompetenser

De 5 grundstenarna

• Planering
• Målstyrning
• Demings circle
• Agil utveckling (itererande process)
• Enkelhet

Genom att kontinuerligt itera kompetensutvecklingen får vi mer gjort. ”-Gör vi lite med en hög frekvens blir det mycket verkstad”

Boka här online . Kvittot du får anger den länk du ska använda dig av då du ansluter med din enhet. Vi går live online där du ser och hör,kan ställa frågor till Simon Sachs Ståhl. För ytterligare information https://hratonce.com . info@hratonce.com

Med vänliga hälsningar

Kristina Höghielm

VD HratOnce