Life Science Mässan Lund 2019

Arrangör EURES - Crossborder Øresund
Tid 2019-10-24 10:0013:00
Plats Medicon Village SE-223 81 Lund Besöksadress: Scheeletorget 1 , Lund
Life Science Mässan Lund 2019
 

Scroll down for information in English!


EURES - Crossborder Øresund på Arbetsförmedlingen och Medicon Village anordnar en rekryteringsmässa med fokus på arbete inom Life Science!
Mässan täcker hela bredden inom biologi, medicin, kemi och de tvärvetenskapliga fälten.
Deltagandet på eventet är kostnadsfritt och vi ställer enbart kravet på att ni har rekryteringsbehov (vid eventets tidspunkt eller kort därefter).

◊ Om ditt företag önskar delta i rekryteringsmässan lämnar du in vilka tjänster ni rekryterar till.

◊ Vi tillhandahåller ett ståbord per företag samt fika till 2 personer/företag. Wi-fi och eluttag finns tillgängliga i begränsat omfattning och en viss överbelastning av nätet kan förekomma.

◊ Vid anmälan skicka gärna med er företagsbeskrivning och logotyp till: miguel.salvador@arbetsformedlingen.se 

◊ Vi kommer marknadsföra mässan via Arbetsförmedlingens fasta kanaler, sociala medier samt via inbjudan till arbetssökande och studenter.

Alla frågor till Miguel Salvador: 
010-486 91 99

EURES - Crossborder Øresund på Arbetsförmedlingen and Medicon Village are organizing a Job Fair within Life Science.
The fair covers the broad spectrum within biology, medicine, chemistry and the interdisciplinary fields.
Participation in the job fair is free of charge and the only requirement we have is that your company has open positions and recruitment needs (at the time of the fair or shortly thereafter).

 ◊ All companies that want to participate should leave an updated list with current open positions.

 ◊ Each participant (company) will get its own board and coffee/sandwich for 2 persons. Wifi and electricity are available although with limited access.

 ◊ After registering, please send in your company description, vacancies and logotype to: miguel.salvador@arbetsformedlingen.se

 ◊ The event will be promoted in our standard channels, social media and by invitations sent to job seekers and students.

All inquiries to Miguel Salvador
miguel.salvador@arbetsformedlingen.se 
+46 10 486 91 99