Lösningsfokuserat ledarskap - för ledare/samordnare (utan personalansvar)

Arrangör Norra Västmanlands Samordningsförbund
Tid 2019-10-07 08:302019-10-28 16:00
Plats Lindgården Kyrkvägen 7 i Fagersta
Standardbiljett
 

Lösningsfokuserat ledarskap - för ledare/samordnare utan personalansvar. 

3 dagars utbildning som syftar till att genom lösningsfokuserat förhållningssätt utveckla dina konkreta verktyg som är direkt användbara i det dagliga arbetet som ledare/samordnare.

Utbildningen vänder sig till Dig som har någon form av ledar-/samordnaruppdrag, men utan personalansvar, och som arbetar med klienter, personal, organisation eller ledarskap inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs kommun.

 OBS! Ändrade datum!

Tid:  7 oktober, kl 08:30-16:00
8 oktober, kl 08:30-16:00
28 oktober, kl 08:30-16:00

Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen, lunch ca kl 12:00 och fika med nåt gott tilltugg serveras på eftermiddagen.


Plats:                Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta.

Antal kursplatser: 18 
Samordningsförbundet förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan förbundets medlemmar om antalet anmälningar skulle bli fler än antalet kursplatser. 

Kursavgift: 300 kr/dag, dvs 900 kr för hela utbildningen. Kursavgiften täcker kostnaden för lunch och fika, och debiteras din arbetsplats. Förbundet bekostar alla övriga kostnader - utbildningsledare, lokal och material.

Om utbildningen
Du kommer under tre heldagar att ges möjlighet att upptäcka och lära mer om hur lösningsinriktade arbetsmodeller kan underlätta ditt arbete och göra det mer effektivt och framför allt roligare. Det lösningsfokuserade arbetssättet kan direkt användas i det vardagliga arbetet vare sig Du arbetar inom områden som rör sociala frågor, utbildning, försörjning, sysselsättning, rehabilitering, behandling, personal, ledning eller annat förändringsarbete. Genom hela utbildningen följer också ett perspektiv på hur samarbete, på olika sätt, kan utvecklas lokalt.

Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där enskildas eller organisationers befintliga styrkor och resurser utgör grunden för att utveckla, förändra och samverka. Du erbjuds konkreta metoder, verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang, och med speciellt fokus på ledarrollen. Du kommer att utveckla dina färdigheter i coachning, starta och utveckla förändring och att stärka samarbete, även då förutsättningarna är begränsade eller då det finns hinder. Du kommer att lära dig mer om hur du kan underlätta för ”klienter”, kollegor eller projektmedarbetare att ta ansvar och själva driva förändringar, samt hur dessa blir experter i sin egen situation. Upptäck och lär mer om den fantastiska kraft som ligger i vårt språk och hur vi i samtalet med andra kan bygga enkla och säkra lösningar, även i röriga situationer.

 

·        Hur startar jag förändringsprocesser direkt?

·        Hur förenkla jag mitt arbete och gör det mer effektivt?

·        Hur skapar jag samarbete och engagemang - även där ramar och regler begränsar spelplanen?

·        Hur kan jag lära mig av det jag och andra gör, nyttja mina och andras styrkor och öka vår påverkan i det som sker

Utbildningen genomförs med ambitionen att vara
varierad och mycket praktiskt inriktad. Du kommer direkt, redan efter den första dagen, kunna omsätta Dina kunskaper i vardagen. Föreläsningar varvas med många övningar, reflektion, fallbeskrivningar och praktisk tillämpning.

 

Som deltagare kommer Du att ha möjlighet att påverka vilka områden vi belyser så att utbildningen anpassas till just ditt sammanhang. Utbildningen är aktiv och interaktiv. Du kommer tillsammans med andra att kunna utveckla och träna färdigheter, dela erfarenheter och idéer. Du kommer förhoppningsvis också att ha roligt! J Efter genomförd utbildning erhåller du kursintyg.

 

Utbildningsledare är Ann Rilegård och Hanna Stålarv, som båda som har arbetat med ett lösningsfokuserat förhållningssätt i många år – både i personalledning, i klientmöten och i samverkan mellan organisationer.


VÄLKOMMEN!