Seminarium Hur kan avtalen användas för att stoppa sextrakasserier?

Arrangör Seko, Service- och kommunikationsfacket
Tid 2019-05-02 13:0015:00
Plats Nickes Pub, Barnhusgatan 6, Stockholm
Seminarium 2 maj
Platser kvar: 35
 

Inför avtalsrörelsen 2020 arbetar vi med att ta fram kollektivavtalstexter som kan användas i arbetet mot sexuella trakasserier. 

Det är ett förberedelsearbete

och vår förhoppning är vi kan väcka engagemang i frågan

även hos andra förbund.