I välfärden är vi medborgare - lunchseminarium

Arrangör LO-distriktet i Stockholms län
Plats ABF Sveavägen Lokal: Per-Albin, Stockholm
Anmälan till lunchseminarium om välfärden
 

Hur kan arbetarrörelsen i Stockholm agera för att skapa en välfärd där vi är medborgare – inte kunder?

Välkommen på lunchseminarium den 4 september 2019.

Plats ABF, Sveavägen 41 i Per-Albinrummet

Tid: 11.30 enklare lunch 12.00 start seminarium,13.45 avslut.

Kostnad: LO-distriktet står för konferenskostnader och förtäring, ej för eventuellt förlorad arbetsförtjänst.


Med vänliga hälsningar
LO-distriktet i Stockholms län

Carina Paulsson
carina.paulsson@lo.se
070-3484744