Jämställdhetsseminarium Sundsvall

Arrangör Mittstråket
Tid 2019-05-16 12:0016:00
Plats Restaurang Grönborg, Storgatan 73., Sundsvall
Jämställdhetsseminarium Sundsvall
 

Jämställdhet i samhälls-och transportplanering


Med avstamp i en intervjustudie och kartläggning kring jämställdhet i Mittstråket, bjuder vi in till ett möte som ger dig och din organisation mer kunskap om hur jämställda vi är i Mittstråket och vilka utmaningar vi står inför. Målsättningen är att du och din organisation ska få tips på verktyg och metoder för hur ni kan jobba med jämställdhetsintegrering i samhälls-och transportplaneringen.


Deltar gör Lena Levin Fil.droch forskare VTI, Charlotta Faith-Ell gästforskare Mittuniversitetet samt Lisa Ståhl och Linda Broström från RambollManagement Consulting/utvärderare för projekt Mittstråket.


I projekt Mittstråket samverkar Länsstyrelsen Västernorrland med kommunerna i Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom och Åre, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland samt Trafikverket kring investeringar och åtgärder