En dag om vardagsbemötande för psykiatrin Sunderbyn

Arrangör Psykiatrin Sunderbyn
Tid 2019-05-16 09:0016:00
Plats Aulan, Sunderby Folkhögskola, Luleå
En dag om vardagsbemötande
 

En dag om vardagsbemötande. Då och då ställs vi inför situationer på arbetet där vi upplever både stress och frustration och där rätt bemötande har stor betydelse för ett bra slutresultat.

Sista anmälningsdag 29 mars.