Alt 3 - Workshop 2 - Quality

Arrangör Elisabeth Kull-Lindquist
Tid 2019-05-16 13:0015:30
Plats Åkerö B409
Alt 3 - Workshop 2
Platser kvar: 1
 

Som del av SweOps kompetensutveckling för alla chefer kommer vi under våren 2019 fördjupa oss inom 2 olika ledarskapsteman - Communication & Teamwork. Vi kan även se att vi behöver utveckla detta i vårat PULS resultat. Alla chefer kommer att ta del av denna insats som består av Förarbete (som görs individuellt tidsåtgång ca 2 timmar per WS) och två Gemensamma workshops där vi reflekterar tillsammans (tidsåtgång 2,5 timmar per WS)

Då vi är många chefer inom Quality kommer det för varje ledarskapstema att erbjudas 3 Workshops a’ 2,5 timmar per tillfälle inkl. paus dit du anmäler dig själv.


OBS Välj endast ett av tre tillfällen

Andra tillfällen för Workshop 2

Tors 9 maj: Åkerö B409

Ons 15 maj: Breidablick B631