Utbildning i IMR (Illness Management and Recovery) via metodstöd på IPad

Arrangör PsykosR
Tid 2019-05-28 09:302019-05-29 15:30
Plats Stockholm, Stockholm
Standardbiljett
 

Utbildningen riktar sig till personal med eftergymnasial utbildning inom psykiatri, pedagogik, vård (sjuksköterska, skötare, psykolog, socionom etc.) eller som har flerårig erfarenhet av att arbeta i psykiatrin. Erfarenhet av att leda grupper är en fördel. Utbildningen kommer att fokusera på arbete med metoden IMR via metodstöd i Ipad. Syftet är att deltagaren ska kunna leda IMR grupper efter dessa två dagar. Gärna tillsammans med en mer erfaren kollega. Möjlighet att få viss handledning och stöd genom IMR nätverket kommer att vara möjligt.

Kostnad per deltagare: 4800 kr. I priset ingår utbildning, fika och lunch för två dagar (obs att kostnader för inköp av Ipads tillkommer för verksamheten).

Varmt välkomna!