SKS årsmöte, Studiebesök på Chalmers kärnkemi & fördrag med Zsolt Elter

Tid 2019-03-25 13:0017:30
Plats Kemigården 4, Göteborg
Studiebesök kärnkemi kl 13.00-15.00
 
Föredrag kl 15.00-16.00
 
Årsmöte kl 16.15-18.00
 
Middag efter årsmötet
 

Studiebesök på Chalmers kärnkemi

Chalmers kärnkemilaboratorium är en unik universitetsresurs i Europa. Chalmers kärnkemi forskar om de radioaktiva ämnenas kemi med speciellt fokus på de ämnen som är relevanta för hela kärnkraftscykeln, inkl. nya innovativa bränslecykler (separation och transmutation av nya typer av kärnbränslen), utsläppsprevention vid svåra reaktorhaverier, supertunga element, undersökningar av reaktorvattenkemi och kemin vid slutförvar av kärnavfall. Efter studiebesöket kommer Teodora Retegan att berätta mer i detalj om forskningsområdena.


Föredrag med Zsolt Elter (ENS HSC PhD award)

Zsolt Elter fick European Nuclear Society PhD priset för sin forskning Chalmers. Han kommer att berätta om sin doktorsavhandling som handlar om ”Online neutron monitoring with fission chambers” samt sin nuvarande forskning om ”Application of machine learning techniques for the analysis of nuclear safeguards measurements”. Föredraget kommer att hållas engelska.