Konferens - Lösningsfokuserade ledtrådar 2019 - Tema Återhämtning efter svår stress

Arrangör Samordningsförbunden i Västmanland
Tid 2019-11-21 08:3016:00
Plats Aros Congress Center, Västerås
Lösningsfokuserade ledtrådar 2019 - dag 2
 

Lösningsfokuserade ledtrådar - Tema: Återhämtning efter svår stress 


Samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till en dag med tema Lösningsfokuserat arbetssätt med klienter som återhämtar sig efter svår stress och trauma 
 
Målgruppen för konferensen är chefer, medarbetare och politiker i samordningsförbundens medlemsorganisationer, dvs Af, Fk, Region Västmanland samt de tio kommunerna i Västmanland.  

"A Solution Focused Approach to Severe 
Trauma & Stress Recovery " med John Henden

Workshopen genomförs på lättförståelig engelska. Du kan svara och gruppdiskutera på svenska. 

Workshopen passar både för dig som specifikt arbetar med personer som behöver behandling för PTSD; och för dig som i olika sammanhang möter personer med svår stress i livet, oavsett orsaken till stressen.

Många professionella/handläggare i myndigheter känner oro för att närma sig och samtala med klienter som har råkat ut svår stress och trauma. Det kan bero på en rädsla för att klienten ska försämras i sitt mående eller tron på att det finns ”andra experter” som behöver ta sig an dessa personer.

Vi kommer att ge konkreta verktyg som gör det möjligt att öka tilliten till den egna förmågan att samtala med, och vara till hjälp för, personer som råkat ut för svår stress och trauma. 

Det här är inte en workshop om teoretiska modeller - det är en praktisk workshop om ”hur man kan göra”.

Varmt välkommen med din anmälan!