Konferens - Lösningsfokuserade ledtrådar - Tema ledarskap

Arrangör Samordningsförbunden i Västmanland
Tid 2019-11-20 08:3016:00
Plats Aros Congress Center, Västerås
Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
 

Lösningsfokuserade ledtrådar 2019 - Tema Ledarskap

Samordningsförbunden i Västmanland bjuder in till inspiration för ett lösningsfokuserat ledarskap och lösningsfokuserade organisationer!

Låt dig inspireras av olika exempel från ledare, chefer, samordnare och
HR-personer som använder ett lösningsfokus. Reflektera över det du redan gör som du kan göra mer av och det du kan göra annorlunda. 

Medvetandegörande samtal, Coacha via mejl, m.m.
Hanna Stålarv verksamhetsledare - samordnade insatser Hallstahammars kommun och Veronica Dalin, enhetschef Hallstahammars kommun

Lösningsfokuserat ledarskap – modernt, holistiskt och driftnära
Johan Rofelt, Gabriel Engström, Edisa Bjelevac, Volvo Powertrain, Köping

Tillit som ledningsfilosofi - Tillitsbaserat ledarskap och Lösningsfokus, hur stödjer de varandra? Anna Kropp, HR-chef Individ- och familjeförvaltningen Västerås stad och Sussan Öster, VITAL Goodsolution

HR-perspektivet och facklig samverkan på lösningsfokuserad grund
Åsa Ignell, HR-specialist Arboga kommun

Årsplanering med ett lösningsfokus samt resultat i brukarenkäter som slår igenom på nationell nivåMaria Rönnlund och Päivi Viisteensaari, chefer Socialkontor Ekonomi Västerås stad.

Att bygga samverkan med ett lösningsfokus - exempel från
myndighetsgemensamma möten och strategisk planering
Ann Rilegård, Förbundsschef Norra Västmanlands Samordningsförbund

Det här har lösningsfokus gett mig i mitt yrkesliv för att t.ex. ta hand om mig som ledare i tuffa situationer samt exempel på
lösningsfokuserade samtal jag haft, Emelie Holmgren, HVB-hemschef Kungsörs kommun.

Varmt välkommen med din anmälan!