Folkbildningsfrukost Knivsta 12.3

Tid 2019-03-12 00:0000:00
Plats Bibliotekets aktivitetsrum, Centralvägen 18, Kommunhuset, Knivsta.
Folkbildningsfrukost Knivsta 13.2
 

Knivstas studieförbund vill, i början av det nya året bjuda in till frukost. Syftet är att, under trevliga former, presentera studieförbundens verksamhet och öppna för samtal kring folkbildnings- och kulturfrågor i Knivsta kommun. Samma typ av möten hålls årligen i Uppsala.

Tid: 12 mars 2019.

Plats:  Bibliotekets aktivitetsrum, Centralvägen 18, Kommunhuset, Knivsta.

 

Inbjudan går till kommunalråden, kultur-nämndens ordinarie ledamöter, kommun-

direktören, biträdande kommundirektör, 

fritid-och kulturchef och delar av fritid- och kulturkontoret.