Å vilket ös - Elden är lös! 2019

Arrangör Kulturskolan
Tid 2019-03-18 09:302019-03-22 10:30
Plats Brandststionen, Luleå
Fullbokad
Å vilket ös - Elden är lös! 18/3 kl 9.30
 
Å vilket ös - Elden är lös!18/3 kl 12.15
 
Fullbokad
Å vilket ös - Elden är lös! 19/3 kl 9.30
 
Å vilket ös - Elden är lös! 19/3 kl 12.15
 
Å vilket ös - Elden är lös! 20/3 kl 9.30
 
Å vilket ös - Elden är lös! 20/3 kl 12.15
 
Fullbokad
Å vilket ös - Elden är lös! 21/3 kl 9.30
 
Å vilket ös - Elden är lös! 21/3 kl 12.15
 
Fullbokad
Å vilket ös - Elden är lös! 22/3 kl 9.30
 

Under vecka 12, den 18-22 mars anordnar Räddningstjänsten i samarbetemed Luleå Kulturskola denna utbildning som ges i form av en teaterföreställning.

Föreställningen pågår i ca. 1 timme. Utbildningen ingår i kommunens handlingsplan för lagen om skydd mot olyckor och alla elever i årskurs 2 ska beredas möjlighet till sådan utbildning. Det kan ske genom den här teaterföreställningen eller genom skolans egen försorg.