Workshop och Filminspelning Skonsam Strålbehandling

Arrangör Skonsam Strålbehandling
Tid 2018-11-09 09:002018-11-10 15:00
Plats Skonsam strålbehandling, Strålbehandlingshuset, plan 3 föreläsningssalen, Lun...
Workshop
 

Skonsam Strålbehandling har under åren 2014 - 2018 arbetat 
för att på nationell basis utveckla MRT som funktionell teknik för strålterapi. 
Den del som har benämnts som samverkansfas fokuserade på tillämpad forskning 
och utveckling av nyckelkomponenter för MR i RT och avslutades under hösten 
2016. I nuvarande fas driver projektet fyra separata implementeringsprocesser av 
dessa komponenter där Universitetssjukhusen i Skåne, Umeå, Göteborg och Uppsala 
ansvarar för separata diagnosområden.


Detta möte har ett lite annorlunda format där vi även hoppas att så många som möjligt deltar även nästföljande dag då vi ska spela in promotionfilmer om projektet och behöver så många statister som möjligt! Under fredagen kommer vi förutom presentation och diskussion av vad som pågår med implementeringsprocesser i projektet även diskutera planer för ett nytt projekt - ASSIST och en Introduktion till genusanalys i medicinsk forskning.


Som tidigare ingår måltider i samband med mötet men alla är själva ansvariga för att ordna logi och resa. Detta kan dock självklart belastas projektet. Observera att tiderna och programpunkterna än är preliminära och ett slutgiltigt schema mailas ut till de som anmält sig.

Praktiska detaljer gällande t ex. gemensam middag kommer vid 
behov mailas ut till de som anmält sig. Frågor riktas  till: simon.lindgren@vll.se 

Agenda

9 November kl. 09 - 16.30 (ca)                  

- Genomgång av status i projektet

- Aktuell status i projektets arbetspaket

- Projektet i förlängning – Leveranser och deadlines

- Nyheter angående projektet ASSIST

- Showcases – Plan för lördagens filminspelning

- Gästföreläsning, Maria Wemrell, PhD

Introduktion till genusanalys i medicinsk forskning     

- Gemensam middag          

10 November 08 – 16 (ca)

Filminspelning kommer ske under dagen i Strålbehandlingshuset. Detta kommer dels bestå i filmade intervjuer men även en hel del material där vi ett större antal statister för att kunna presentera verksamheten i en verklighetstrogen miljö. Detaljer och specifika tider kommer meddelas efter behov men det kommer finnas mat på plats under hela lördagen.