Kunskapsdailog-Arbetsgivares behov av stöd från offenlig sektor

Arrangör Samordningsförbundet Göteborg Väster/Mentorskap
Tid 2018-12-07 08:3010:00
Plats Järnbrottsprästväg 2, 421 47 Västra Frölunda
Standardbiljett
 

Bristande samordning och liten förståelse: En studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap.

Mentorskap har låtit forskare på förvaltningshögskolan undersöka arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i ett långvarigt utanförskap. Företag efterfrågar en ökad service och tillit i fråga om att våga öppna upp och agera mer inkluderande på arbetsplatsen. Här har offentlig sektor en central roll att spela, enligt studien.