Prövning 17 maj 2019 (sista anmälningsdag 1 februari)

Arrangör Komvux/Sundsgymnasiet Vellinge
Tid 2019-05-17 14:0017:00
Plats Sal BR26 (Bryggan)
Prövning
 

Prövning 17 maj 2019

Så går prövningen till:

Prövning görs i kurser och ämnen som finns vid Komvux/Sundsgymnasiet i Vellinge.

En prövning innebär att du prövar på hela kursen vilket omfattar såväl skriftligt/-a prov som muntligt/-a prov. Du kan högst anmäla dig till två (2) prövningar per termin.

Efter att du anmält dig till prövningen via länken nedan, skall du
inom en vecka mejla ansvarig lärare och etablera kontakt. Kontaktuppgifter hittar du på www.sundsgymnasiet.se - under Prövningar i respektive prövningsmanual i menyn till vänster på sidan. Om inte detta görs stryks din anmälan per automatik.

Efter att du bekräftat din anmälan går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. Du får information om det centrala innehållet samt
kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning av kursen.

Prövning för elever på Sundsgymnasiet

Prövningen är kostnadsfri. Elever har rätt att, under sin gymnasietid, pröva i de ämnen där man fått ett icke godkänt betyg på kursen. Övriga prövningar, i kurser som inte ingår i din studieplan, kräver först ett godkännande från din biträdande rektor.

Prövning för Komvuxelev / extern student

Avgiften är 300:- för gymnasial/grundläggande kurs. Beloppet sätts in på kommunens bankgiro 5896-1467. På talongen skrivs: Prövning + namn och adress.

Prövningen är kostnadsfri om prövande har ett tidigare icke godkänt betyg på kursen (F/IG).

Du skall bifoga kopia på senaste avgångs-/slutbetyg samt kvitto på inbetald avgift (tas med vid prövningstillfället

I samband med prövningen skall du också visa legitimation.

Observera att du själv ska komplettera med de nya betygen till önskad högskola/universitet.