Yoga workshop

Arrangör lysekils kommun
Tid 2018-06-26 13:0015:00
Plats Bryggan vid kallbadhuset, Lysekil
yoga workshop
 

Välkommen på Yoga

Den här aktiviteten hålls för dig som till hösten börjar årkurs 7 och vidare uppåt i ålder. Det krävs inga förkunskaper för att kunna delta i Yoga workshopen, utan vi kommer hålla ett anpassat Yogapass där alla kan delta utifrån sin egen förmåga.


Förutom att vi tränar kroppen med Yogan, kommer vi också träna våra huvuden genom meditation. Det kommer även erbjudas chansen att få utmana sin egen styrka, har du provat att stå på händer eller gå ner i brygga till exempel?


All utrustning som krävs (Yogamattor och liknande) finns tillgängligt för aktiviteten, så det du behöver ta med är bekväma kläder som går att röra sig i samt en vattenflaska kan vara bra.
Vid dåligt väder är vi inne i Kronebergshallen istället för bryggan utanför Kallbadhuset.
Foton eller filmer från tillfället


Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier.


Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns.


Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte.


Personuppgiftsansvarig är nämnd:……………………………………….


Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.


Du når vårt dataskyddsombud via e-post : info@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.