Prata rasism - lärarfortbildning i samverkan med Levande historia

Arrangör Levande historia och Luleå gymnasieskola
Tid 2018-05-28 08:30
Plats Luleå gymnasieby - exakt plats meddelas två veckor innan eventet., Luleå
Standardbiljett
 

Forum för levande historia bjuder in till en fortbildningsdag för lärare i historia, samhällskunskap, religion  samt SO på gymnasium och högstadium.

 

Luleå gymnasieby 28 maj 2018 kl 08:30-16:10

 

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. 

 

Som lärare ställs man ibland inför situationer då man kan bidra till att förebygga och motverka rasism. Genom fortbildning, reflektion och att prata om rasism kan den förmågan stärkas.

 

Syftet med fortbildningsdagen är att visa på hur man med utgångpunkt i historia kan utveckla sin undervisning om rasism.

 Vi bjuder på fika, lunch står deltagarna själva för. 

Sista dag att anmäla är 30 april.


P R O G R A M

 

8.30-8.50

Kaffe, registrering

8.50-9.10

Inledning och välkomnande

(Skolledningen och Marcel Rådström, Forum för levande historia)

9.10-10.10

Lena Berggren, historiker Historiska perspektiv på rasism

10.10-10.30

Fika

10.30-11.20

Lena Berggren, historiker Rasismen i sitt sammanhang

11.25-12.05

Edna Eriksson, Mänskliga rättigheter, lagar och konventioner.

12.05-13.15

Lunch

13.15-15.25

Edna Eriksson + Marcel Rådström WS Övningar och metoder

I passet ingår 20 min paus för fika.

15.25-15.50

Marcel Rådström FLH/Materialet Källkritik, historiebruk och nationalism

15.50-16.10

Återkoppling på dagen, avslutande reflektioner.

(Skolledningen och föreläsarna)