Ledardag 2018-02-10

Arrangör Ingarö sjöscoutkår
Tid 2018-02-10 09:0020:00
Plats Gamla församlingshemmet Ingarö, other
Ledardag 2018-02-10
 

Hej!

Nu är det dags för en ledardag med trevligt umgänge, givande samtal, god mat och förhoppningsvis några konkreta resultat. Tanken är att vi ska ta tag i en del av de frågor vi diskuterat men av olika skäl inte slutfört. Vad vi hinner med beror på hur många vi blir, vilka som kommer och vad ni vill göra. Några av de saker som finns på listan över sådant som behöver bli gjort är: 
  • Krisplan - skapa en mall som kan användas på läger och hajker (grund finns)
  • Inventera tält och/eller annat materiel.
  • Ta fram och skriva ut ett system för ut- och återlämning av materiel
  • Sammanställa information och ev kontakta föräldrar som kan hjälpa till. 
  • Uppdatera hemsida och facebooksidor, tilldela behörigheter mm
  • Skriv en stegringsplan, gör en planering, ange när scouterna får ta sina märken, osv
  • Gå igenom maillistor och uppdatera
  • Gå igenom Trygga möten på egen hand - reflektera över vad det kan betyda med kollegor
  • Gör en grundplanering för ett kårläger
  • Eller något annat konkret som jag inte har med på listan.
Alla kommer få göra ett handarbete under dagen!

I samband med middagen ska vi också prata om såväl vad våra drömmar är som vad vi tycker är viktigast när vare sig tid eller andra resurser räcker till. 

Skicka in anmälan oavsett om du kan komma eller inte. Mötet pågår hela dagen men det går självklart att bara vara med på de delar man hinner. 

Varmt välkomna!
Magnus
För styrelsen