SBK-instruktör allmänlydnad steg 1, VT 2018

Arrangör Östersunds Brukshundklubb
Tid 2018-02-10 09:00
Plats Östersunds Brukshundklubb, Östersund
allmänlydnadsinstr
 

Nu är det dags att anmäla sig till utbildning till SBK-instruktör allmänlydnad steg 1, som genomförs under vårterminen 2018.

Här finner du en länk till kursplanen. Där kan ni läsa om syfte, mål, innehåll och krav på förkunskaper mm.

***OBS! Anmäl senast 29 januari 2018!!***

För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren
• vara SBK-medlem, aktiv i klubbverksamheten
• ha rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb
• ha genomgått SBK:s Grundmodul
• ha verkat aktivt som assistent/hjälpare inom SBK:s hundägarutbildning inom den senaste tvåårsperioden vid minst två kurser
• ha god allmänlydnad på egen hund
• vara en god förebild för andra hundägare 

Pris för utbildningen är 3 500 kr och det faktureras er klubb (ange faktureringsadress vid anmälan).

Datum för utbildningen:
10-11 feb, 3, 4,  och 17,18 mars (reservhelg), 14, 15 april samt 5.6 maj.
   

Vi kommer att hålla till vid Östersunds Brukshundklubb så långt det är möjligt. 


Frågor besvaras av lärarna på utbildningen, Helen Hörnqvist, helenhornqvist@hotmail.com,  och Titti Godén , titti@tjejernas.se 

Välkommen med din anmälan!

/Titti, Helen, Östersunds Brukshundklubb