Dreambuilder program

Arrangör Twinspiration
Dreambuilder program, med start när du önskar
3950 kr

Välkommen till ett enkelt och beprövat system där du får upptäcka dina drömmar och lära dig att med tillit ta steg som leder i riktning mot dem.

Detta är verkligen en livsförändrande kurs där du fördjupar din kunskap om hur universums lagar fungerar och hur du kan jobba i samklang med dem.

Du får tillgång till ett digitalt program av Mary Morrisey med 16 ljudfiler som du kan ladda ner och lyssna på när och hur mycket du vill. En arbetsbok med uppgifter ingår också, som hjälper dig att fördjupa och förankra kunskaperna i dig själv. Allt material är på engelska.

Varje vecka får du  också ett coaching samtal på svenska där vi, Anette och Lisa, går igenom och lyfter upp det viktigaste från veckans ljudfiler.  Ljudfilerna och coaching samtalen kommer att ligga i en portal som du får egen inloggning till.

Du kommer också erbjudas att vara med i en hemlig facebook grupp där det ges utrymme för frågor och diskussioner.