Uppföljningsmöte om Klågerupinitiativet - för boende och föreningar i Klågerup

Arrangör Näringslivsenheten Svedala kommun
Tid 2018-01-22 18:0020:00
Plats Mötesplats Tejarp, Tejarpsvägen 63, Klågerup, other
Uppföljningsmöte om Klågerupinititativet - för boende och föreningar i Klågerup
 

Varmt välkomna boende och föreningar till detta möte som följer upp workshopen i augusti om Klågerups utveckling! Vad har hänt sen sist? Och vad mer kommer att hända?

Lättare kvällsfika serveras.