Innovation i den idéburna/ideella sektorn

Arrangör Luleå tekniska universitet & Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN)
Tid 2018-01-10 12:0013:30
Plats Multistudion, A-huset, Luleå tekniska universitet, Luleå
Innovation i den idéburna/ideella sektorn
 

Under historiens gång har idéburna/ideella organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare. Aktuella samhällsutmaningar och FN:s globala hållbarhetsmål har nu ökat efterfrågan på nytänkande lösningar från civilsamhället. Vid lunchföredraget presenterar innovationsforskaren Malin Lindberg resultaten från projektet Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår som ger en unik överblick av innovation i Sveriges idéburna/ideella sektor. 

Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch.