Var finns jobben 2018

Arrangör Arbetsförmedlingen Skåne Syd
Tid 2018-01-26 07:30
Plats Ystad Arena, Ystad
Var finns jobben 2018
 

Var finns
jobben 2018?
Hur ser
arbetsmarknadsläget ut i sydöstra Skåne? 
Var finns jobben och inom vilka branscher finns efterfrågan?

Enligt
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Skåne blir det 8 800 nya jobb
2018. Trots viss inbromsning har länet en av landets starkaste jobbtillväxter.
Jobben kommer i de flesta branscher, men framför allt inom privat tjänstesektor
och offentliga tjänster. Även bygg väntas gå bra.

 Arbetsförmedlingen bjuder in dig som är
företagare, politiker, utbildningsanordnare samt dig som jobbar med
utbildningsfrågor, kompetensförsörjning och tillväxt till en presentation av
Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i sydöstra Skåne 2018.

Vi bjuder på frukost & mingel från klockan 7.30

Välkommen

Christin Ekdahl Persson

Enhetschef
Arbetsförmedlingen Skåne Syd

Plats: Ystad Arena. Industrigatan 10.(parkering finns)

Tid: 26 januari klockan 08.00-09.30,