Lunch och samtal - Helikoopter

Arrangör Coompanion Nord
Tid 2018-01-24 11:30
Plats Kärngården, Umeå, Umeå
Lunch och samtal - Helikoopter
 

Vi bjuder in till lunchträff med samtal och "fokusgrupp" den 24 januari kl 11:30 - 14:00.

Fokusgruppen är viktig för framtiden och handlar mest om att ni som företag och personer ska byta erfarenheter med varandra och lyfta vad som har varit bra med de delar ni har fått hjälp av från Coompanion och Helikoopterprojektet och vad som skulle kunna förbättras.  Hur kan alla deltagare nyttja de utbildningarna som finns tillgängliga, de tjänster som erbjuds och de kunskapsmaterial som finns på allra bästa sätt. 

Det är bra om du sett en eller ett par av utbildningsfilmerna så att du vet vilka videoutbildningarna som finns och vad det är, på nord.coompanion.se/helikoopter

Vi gör detta för att kunna se hur ni som företag och individer, kan dra nytta av dessa utbildningarna och materialen på bästa sätt och vilket stöd och resurser de finns de två månaderna som är kvar efter träffen. 

Har du funderingar maila gärna monica.kutics-normark@coompanion.se eller  helen.nilsson@coompanion.se