Neuropsykiatriska funktionshinder samt bemötande

Arrangör Överförmyndarkansliet
Tid 2018-01-25 17:30
Plats Carlsunds utbildningscenter Medevivägen 57, Motala
Neuropsykiatriska funktionshinder samt bemötande