Informationsmöte om Extratjänster

Plats Arbetsförmedlingen, Topasgatan 1, Västra Frölunda, gothenburg
Informationsmöte om Extratjänster
 

Nu finns möjlighet för din förening att få en extra resurs genom att anställa någon på "Extratjänst".

Kortfattat innebär det att föreningen får ersättning med upp till 100% av lönekostnaden om man anställer en arbetssökande.

Vill du veta mer är du välkommen tisdag 23 januari kl 15:30. (Klicka på "Boka" för anmälan)

(Mötet 19/1 är inställt)


Mötet håller på max 1 timma.

Faktablad om extratjänster: https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.1cd5631315084841e7e24ca6/1509524370057/extratjanst-ag-faktablad.pdf