Utbilding Lifecare superanvändare Luleå och Boden

Arrangör Min plan
Tid 2018-01-08 10:0016:00
Plats Regionhuset, datasalen, Luleå
Utbildning Lifecare 8 januari 2018 Luleå och Boden
 

Från 1 januari 2018
träder lagen om ”samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård SFS
2017:612 ikraft. Den ersätter nuvarande Betalningsansvarslag 1990:1404. Inom
ramen för samverkansprojektet Min plan anpassas nuvarande arbetsprocesser till
kommande lagstiftning. Syftet med denna dag är att informera och förbereda
förvaltningsorganisationen för det kommande behovet av utbildningsinsatser i
verksamheterna. Denna dag är utbildningsdag 2 av 2 i förberedelsearbetet. Dagen
har fokus IT-stödet Lifecare kopplat till nya lagen, processer och rutiner.