Mötesplats för förskola, skola och socialtjänst

Tid 2018-04-10 14:30

Eventet stängt för nya bokningar

Välkommen till Mötesplats 
för skola, förskola och socialtjänst

 

Vi bjuder nu in till Mötesplats för skola,förskola och socialtjänst för dig som tidigare gått på vår information om anmälningsplikt, eller ändå känner att du har tillräcklig kunskap om detta. Här ges möjlighet för skola, förskola och 
socialtjänst samt skolkuratorer att mötas och föra samtal kring vårt gemensamma arbete för barn och ungdomar i Helsingborg. 

Denna gång utgår vi från socialtjänstens utredningsarbete vad gäller barn och ungdomar och fördjupar diskussionerna kring de bedömningar och vägval som görs inom respektive 
verksamhet.

Tillfället har 40 
platser för personal från förskola och skola. Representanter från socialtjänsten respektive skolkuratorerna kommer att delta och i mindre grupper föra samtal kring dagens ämne efter en inledande kort föreläsning om socialtjänstens utredningsarbete.

Samordnarna för skola och socialtjänst arrangerar varje termin tillfällen för information om 
anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen för skola och förskola. Vid utvärdering av dessa möten har det framkommit att många önskar att det ges tillfälle för ytterligare dialog och samtal utifrån fallbeskrivningar, varför detta tillfälle nu arrangeras.


Tillfället äger rum

När: tisdagen 
den 10 april klockan 14:30-17:00.

Var: Bredgatan 17, 5:e våningen

Det finns ett 
begränsat antal platser och först till kvarn gäller. 
Om du skulle få förhinder efter att du anmält dig - vänligen 
meddela oss detta så att din plats går till någon annan.

 

Väl mött!

Elinor Ahl, 
skolkurator centrala elevhälsan, skol- och fritidsförvaltningen

Ulla Herrlund, 
socialsekreterare, socialförvaltningens mottagning

elinor.ahl@helsingborg.se

ulla.herrlund@helsingborg.se