SSI Dialog-möte: Framtidens support med Artificiell Intelligens

Arrangör Service Support Institute Region Norr
Tid 2018-01-26 10:30
Plats Lantmäteriet, Lantmäterigatan 2 C, Gävle, Gävle
Standardbiljett
 

Framtidens support med AI, automatisering och fokus på Knowledge Management

· Var står vi idag gällande teknikutvecklingen, och hur använder vi tekniken?

· Vad kan man göra med AI (Artificiell Intelligens) och s k Machinelearning?

· Grunden för att komma vidare är att vi har digitaliserat kunskapen, hur jobbar vi idag med Knowledge Management (Kunskapssystem)?

· Vem/vilka inom IT ansvarar för att ta in t.ex. AI?

· Vem/vilka inom IT ansvarar för att vi jobbar ”rätt” med Knowledge Management?

· Vad kan/bör vi ställa för krav på våra ärendehanteringssystem?