Seminarium 18 januari 2018, Så upphandlas klimatsmarta, effektiva och innovativa transporter

Arrangör Energikontoret och Östgötautmaningen
Tid 2018-01-18 09:0013:00
Plats Cleantech park, Linköping
Standardbiljett
 

Hur ska vi gå tillväga för att ställa mer offensiva krav på fossilfrihet?

Kan vi ställa nya typer av krav för att nå även andra viktiga samhällsmål?

Hur kan vi samverka för att öka kraften i omställningen till fossilfrihet i vår region?

Hur skapar jag en drivmedelsstrategi i en föränderlig värld?

Vi går igenom en ny vägledning och diskuterar den offentliga upphandlingen som verktyg för att upphandla klimatsmarta och effektiva fordon och transporter.

Medverkar gör bland annat BioDriv Öst och Östgötautmaningen näringslivet.

Registrering och kaffe från 8.30, Seminarium och workshop 9.00-12.00, lunchmingel och panelsamtal 12.00-13.00