Arbetsgrupp Ytterväggar med förbättrad prestanda

Arrangör SABO
Tid 2018-01-23 10:0012:00
Plats SABO, Drottninggatan 29, Stockholm
Deltar på plats
 
Deltar på distans
 

Syftet med projektet är att utveckla en ny affärsmodell för tilläggsisolering av ytterväggar, genom att vid upphandling och genomförande vända sig direkt till systemleverantörerna. Genom affärsmodellen måste systemleverantören ta ett fullt ansvar som totalentreprenör att väggarna uppnår förbättrad prestanda samt att isoleringen och andra detaljer monteras på ett korrekt sätt.

Målsättningen är att med denna form av upphandling: 
- Minska kostnader för konsulter för utredning och upphandling
- Minska tiden för upphandling och genomförande
- Skapa marknadsöversikt på olika systemlösningar för tilläggs- isolering av ytterväggar och utvärdera dessa på ett specifik referenshus.
- Höja kvaliteten i utförande genom att systemleverantören själv är ansvarig för entreprenaden
- Kunna ställa funktionsmål avseende förbättrad energiprestanda
- Kunna samordna med gällande ramavtal avseende fönsterbyte för att kunna erbjuda helhetslösningar.

Arbetsgruppen skapas för att ta fram ett lämpligt referenshus som ska utgöra grunden för upphandlingen samt arbeta fram förfrågningsunderlag och upphandling.