Uppföljningsmöte SHINE/FAHS

Arrangör FAHS
Tid 2018-01-18 15:0017:00
Plats Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
Uppföljningsmöte SHINE/FAHS
 

Uppföljningsmöte för att ta beslut om fortsättningen av SHINE, konkreta steg att ta vidare för FAHS. Se protokoll från strategimöte 17 11 27