Nyanländas röster – Konferens om Invandrarindex 2017

Arrangör Arena Idé och Invandrarindex
Tid 2018-01-26 09:3016:00
Plats Tegelbacken konferens, Tegelbacken 4a, Stockholm

Eventet stängt för nya bokningar

Tyvärr är konferensen fullbokad. Du är välkommen att ta del av en inspelning av konferensen i efterhand. Skicka ett mail till maja.dahl@arenagruppen.se se får du besked om när inspelningen finns tillgänglig. 

Mvh

Lisa 


Nyanländas röster – Konferens om Invandrarindex 2017

Invandrarindex är en unik undersökning om hur nyanlända upplever sin situation i Sverige. Nyanlända i ett slumpmässigt urval av trettio svenska kommuner har deltagit i undersökningen. De har fått svara på frågor om hur de upplever Sverige och integrationen i en internetbaserade enkätundersökning på sex olika språk som har gjorts i samband med SFI-lektioner samt under gymnasielektioner. För andra året i rad är undersökningen rikstäckande.

Rapporten ger unik och angelägen kunskap om hur nyanlända upplever mottagande och integration i Sveriges kommuner.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med mottagning och integration av flyktingar och nyanlända i Sveriges kommuner, i civilsamhället och på centrala myndigheter.

Konferensen kostar 950 kronor, då ingår frukost, lunch, fika och material. 
Betalning sker via faktura, ange uppgifter i anmälningsformuläret.


Program
09.30 Frukostfralla och registrering
10.00 Migration i världen och i Sverige idag. Vikarierande chef för UNHCR Wilfried Buchhorns och en representant från Migrationsverket informerar om läget i världen och i Sverige.
10.30 Invandrarindex 2017 presenteras av initiativtagare och VD för Invandrarindex Fredrik Lundvall och Per Lundgren, Ipsos-Archway.
10.50 Ceclia Lindelöf, Integrationssamordnare på Vallentuna kommun berättar hur deltagandet i undersökningen gick till och hur de tänker använda sig av resultaten. 
11.00 Peter Esaiasson, professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet berättar hur undersökningen har gått till och diskuterar vad indexet kan bidra med.
11.30 Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, presenterar resultaten av 2017 års undersökning.
12.00 Erik Nilsson (S), statssekreterare åt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, ger regeringens kommentarer till undersökningen

12.30 Lunch

13.30–14.30 Tematiska workshops
Djupdykningar i undersökningen tillsammans med experter på de olika områdena.
Välj mellan: 
- Boende
- Arbetsmarknad och entreprenörskap
- Ensamkommande barn och ungdomar
- Föreningsliv och idrott
- Utbildning, kompetens och validering
- Hälsa
14.30 Fikapaus
14.45 Bi Puranen, docent och forskare vid Institutet för framtidsstudier samt generalsekreterare vid World Values Survey, diskuterar de svenska resultaten ur ett globalt perspektiv – hur skiljer sig värderingar mellan migranter och majoritetsbefolkningar?
15.15 Hur går vi vidare? 
Paneldebatt med representanter för arbetsmarknadens parter och riksdagspolitiker
Ali Esbati, Vänsterpartiet, ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna Maria Mattsson Mähl, VD för utbildnings- och matchningsföretaget AlphaCE och styrelseledamot i Svenskt Näringsliv
Mattias Schulstad, integrationspolitiskt ansvarig, LO
16.00 Avslutning

Moderatorer under hela dagen är Hamza Ibrahim, grundare av Ensamkommandes förbund och tidigare deltagare i Arenaakademin och Lisa Pelling, doktor i statsvetenskap och utredningschef på Arena Idé