Participation Day, Umeå

Arrangör Umeå kommun och Föreningen Norden
Tid 2018-03-22 10:0015:00
Plats Nolia Konferens, Signalvägen 3, Umeå
Participation Day, Umeå
 

Välkommen att presentera och diskutera projekt och utvecklingsideer inom tre områden: Silverekonomin, Integration av nyanlända och Kompetensförsörjning. Syftet är att påverka policyn och stärka det praktiska arbetet.

Arrangemanget är öppet för privata, offentliga och ideella organisationer på lokal, regonal och nationella nivå.
Deltagarna inbjuds att formulera projektförslag och delta i diskussioner inom de tre områdena.

Projektförslagen får feedback från Östersjöstrategins policysamordnare och aktörer kan i vissa fall få hjälp med att hitta lämpliga partners i Sverige.

Några av förslagen kommer även att tas upp under Baltic Development Forum och Participation Day som äger rum i Tallinn senare under 2018.

Senaste anmälningsdag: 9 mars 2018.

För mer information om Participation Day i Umeå kan ni vända er till:
Micael Rönntoft
Föreningen Norden
Utvecklingsansvarig, Region och lokal verksamhet
Micael.ronntoft@norden.se
0705-50 69 20