Utvecklingssamtal EK3

Arrangör FU
Plats Neruda, Trollhättan
Fullbokad
Onsdag 12:30
 
Fullbokad
Onsdag 13:00
 
Onsdag 13:30
 
Onsdag 14:00
 
Fullbokad
Måndag 20/11 12:30
 
Fullbokad
Måndag 20/11 13:00
 
Måndag 20/11 13:30
 
Måndag 20/11 14:00
 
Måndag 20/11 15:00
 
Fullbokad
Måndag 27/11 9:30
 
Måndag 27/11 12:30
 
Måndag 27/11 13:00
 
Måndag 27/11 13:30
 
Måndag 27/11 14:00
 
Måndag 27/11 14:30
 

Ett utvecklingssamtal som tar cirka 30min i anspråk