Trycksårsutbildning

Tid 2018-01-17 19:00
17/1 kl 10-12 Sandskär
 
17/1 kl 13-15 Havet
 
17/1 kl 15.30-17.30 Havet
 
17/1 kl 18.30-20.30
 
18/1 kl 8-10 Sandskär
 
18/1 kl 10.30-12.30 Sandskär
 
18/1 kl 13.30-15.30 Hamnskär
 

Välkommen till Trycksårsutbildning!

Vi kommer att gå igenom hur det ser ut med trycksår Haparanda

Riskbedömning

Hur förebygger vi trycksår?

Medverkande :

Elisabeth Hjelm Verksamhetsutvecklare Haparanda kommun 

Pia Kultima arbetsterapeut Haparanda kommun

Helena sjukgymnast Haparanda kommun

Katarina Olofsson Produktspecialist Distrikt Nord Care of Sweden AB