Medarbetarskapsutbildning - Johan Velten

Arrangör Personalenheten
Tid 2018-01-16 17:00
Plats Aulan Karlfledt, Avesta
Tisdag kväll 17-20.30 180116
 

Utbildning i medarbetarskap tillsammans med Johan Velten.
Johan är en av grundarna till medarbetarskapstanken och filosofin kring medarbetarskap. Johan pratar om vad medarbetarskap innebär, hur ledarskapet skiljer sig i Skandinavien om man jämför med andra länder och varför det är framgångsrikt. Han pratar också om hur viktigt det är med ett fungerande samspel mellan ledare och medarbetare. Några nykelord i utbildningen är engagemang, arbetsglädje, ansvar och tillit.
Denna filosofi bygger på svensk forskning och ligger till grund för medarbetarundersökningen LedMed.

Under 2016 utbildades samtliga chefer och skyddsombud - nu tar vi steget till att utbilda samtliga medarbetare. Utbildningstillfället är obligatoriskt, boka in din medverkan på den av tiderna som passar bäst.

Välkomna!
Personalenheten Avesta kommun