Prova på Mindfulness

Arrangör Titti
Tid 2018-04-25 18:00
Prova på Mindfulness
1420 kr

Denna kortkurs hjälper dig att minska stress, öka
fokus och att fylla på med energi. Kursen är ett
sätt att prova på ett antal korta övningar för att få
erfarenhet av vad mindfulness är och kan ge.

Forskning visar att även kortvarig träning i
mindfulness ökar förmågan att fokusera och att fatta
beslut liksom att hantera stress. Arbetsminnet ökar
och även förmågan att behålla känslomässig balans
vid svårigheter. Träningen hjälper dig att lära nytt och
skapa nya sätt att tänka och agera vid förändring.
Programmet hjälper dig att förstå vad mindfulness är
och vilken nytta träningen kan göra för dig. Du tränar
din uppmärksamhet och ökar din förmåga att göra mer medvetna val.